2 april 2019

BOA’s in Amsterdam weer in actie voor verdedigingsmiddelen

De BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) voeren de komende twee weken in Amsterdam de publieksvriendelijke actie: geen verdedigingsmiddelen, geen bonnen! De actie, georganiseerd door de Nederlandse BOA Bond en Vakbond BOA ACP, duurt in eerste instantie vijf dagen en start deze week op donderdag 4 en vrijdag 5 april, en wordt volgende week voortgezet van maandag 8 t/m woensdag 10 april. De BOA’s willen hun werk voor de burger en zichzelf onder goede arbeidsomstandigheden kunnen doen. Zonder verdedigingsmiddelen is dat niet mogelijk. Zij staan namelijk vaak in plaats van de politie in de frontlinie, alleen met een ‘lege riem’. Zoals een bouwvakker zonder veiligheidshelm. Afgelopen weekeind is er een BOA in Amsterdam neergeslagen; het geweld tegen hen neemt elk jaar toe. Bij veel BOA’s leeft de vraag, niet of, maar wanneer ze in het ziekenhuis belanden. Wij vinden dat onacceptabel.

In februari zegde de gemeente de bodycam toe. Onze leden vinden dat een goede stap, die behulpzaam is bij de waarheidsvinding. Voor de verdediging van de burger en zichzelf is het niet genoeg. De wapenstok en pepperspray zijn ook nodig; deze middelen hebben namelijk een preventieve werking en kunnen in uiterste nood afstand en rust creëren.

De afgelopen weken hebben besprekingen met de verantwoordelijken (de zogenoemde driehoek) plaatsgevonden. Deze worden voortgezet, maar hebben tot nu toe niet geleid tot andere besluiten. Daarom organiseren wij vijf dagen de publieksvriendelijke actie onder het motto: geen verdedigingsmiddelen, geen bonnen. Als we in deze periode geen belangrijke vorderingen boeken, zullen de acties in de twee weken daarop volgend worden aangescherpt, ook op Koningsdag.

Vakbonden zijn lang geleden ontstaan om goede en veilige arbeidsomstandigheden af te dwingen. De BOA’s in Amsterdam vragen anno 2019 niet meer dan dat. Vanaf 6 december jl voeren we acties om te worden uitgerust met de bodycam en de verdedigingsmiddelen pepperspray en de wapenstok. De wet regelt dat deze verdedigingsmiddelen aan BOA’s kunnen worden toegewezen als er sprake is van bekwaamheid en noodzaak. De gemeente kan een verzoek hiertoe indienen, de politie en het openbaar ministerie adviseren hierover.
Bekwaamheid: BOA’s hebben een afgeronde 3 jarige MBO opleiding en zijn, gelijkwaardig aan de politiesurveillant, goed getraind en getest voor de verdedigingsmiddelen. De politie surveillant volgt een opleiding van 1,5 jaar en wordt wel onmiddellijk met deze middelen uitgerust.
Noodzaak: er is sprake van noodzaak als het fysieke geweld tegen BOA’s toeneemt. Jaarlijks neemt dat fors toe; in 2017 460 en in 2018 580 meldingen.