31 januari 2019

Burgemeester Halsema slaat de plank mis!

BOA’s voeren vandaag in Amsterdam actie voor verdedigingsmiddelen en delen geen bonnen uit. Burgemeester Halsema beweert dat niet zij, maar de minister gaat over het toekennen van verdedigingsmiddelen aan boa’s. Daarmee verdoezelt ze haar verantwoordelijkheid als werkgever en slaat ze de plank mis.

De minister van justitie heeft namelijk regelgeving opgesteld (Beleidsregels BOA’s) wanneer boa’s met verdedigingsmiddelen (formeel geweldsmiddelen) kunnen worden uitgerust. Als de gemeente aan de criteria voldoet, en de lokale driehoek doet een verzoek, moet de minister toestemming verlenen. De criteria zijn: boa’s moeten bekwaam zijn, en er moet sprake zijn van noodzaak. In Amsterdam is aan beide criteria voldaan.

Bekwaamheid
BOA’s hebben een driejarige MBO 3 opleiding genoten en worden jaarlijks getest, ook op verdedigingsmiddelen. Zij voldoen aan dezelfde eisen uit de ambtsinstructie als de politie.

Noodzaak
Hierbij is de toets of het (fysieke) geweld tegen boa’s toeneemt. Ook dat is in Amsterdam het geval. Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt dat meer dan de helft van de BOA’s te maken heeft met fysiek geweld.

De BOA’s staan in plaats van de politie in de frontlinie, maar met een lege riem. Dat is als een bouwvakker zonder veiligheidshelm en een glazenwasser zonder veiligheidstouw bij een hoog gebouw. BOA’s eisen niet meer dan goede arbeidsomstandigheden.

Op 6 februari willen wij hierover helderheid van de gemeente Amsterdam. Als de BOA’s in Amsterdam niet op korte termijn worden uitgerust met de bodycam en de verdedigingsmiddelen wapenstok en pepperspray, zullen hardere acties worden voorbereid.