20 maart 2020

Verdedigings- of geweldsmiddel?!

In de campagne gaat de nuance vaak verloren maar wij vinden dat, wanneer je moet handhaven, je niet moet hoeven weg te rennen, en moet je dus over geweldsmiddelen beschikken. Of je nou werkt in domein 1, 2 of 4.

 1. Iedereen die beschikt of beschikte over geweldsmiddelen, moet deze middelen houden, en niet verliezen bij minder gebruik of minder geweld.
 2. Noodzaak-criterium: de huidige regelgeving moet drastisch worden herzien.
  a. Nu geldt: je moet op je bek geslagen worden (er moet sprake zijn van fysiek geweld) en dat moet toenemen en blijvend zijn. Een belachelijk criterium. We moeten juist (fysiek) geweld voorkomen.
  b. Noodzaak-criterium moet wat ons betreft als volgt worden aangepast: bij onvoldoende/geen back up van de politie: BOA’s uitrusten met geweldsmiddelen, ook met dezelfde instructie als de politie (de geweldsmiddelen gebruiken om het doel te bereiken).
  c. Geweldsmiddelen: handboeien, wapenstok, pepperspray, vuurwapen, diensthond en eventueel de taser.
 3. Iedere BOA die moet handhaven, moet wat ons betreft worden uitgerust met geweldsmiddelen, maar dan met een verdedigingsinstructie, gericht op bescherming van eigen lijf en lede. Voor deze BOA's (veelal in domein 1) is er wel adequate back up van de politie, maar dan moeten ze zich wel kunnen verdedigen, totdat de politie er is. Daarom komt er voor hen een andere instructie, die gericht is op verdediging
  a. Verdedigingsmiddelen: wapenstok, pepperspray en eventueel de taser.
  b. Als die adequate back up van de politie er niet is, vallen ze wat ons betreft ook onder ons nieuwe noodzaak-criterium, zoals genoemd onder punt 2.

In alle gevallen is ons uitgangspunt: wanneer je moet handhaven (dit staat groot op je rug) moet je niet hoeven wegrennen, en dus over geweldsmiddelen beschikken.

Wil je alle feiten op een rijtje? Bekijk hier ons factsheet.