Over ons

BOA, een mooi vak. Wij verdienen respect, waardering en goede arbeidsomstandigheden! ‘En om (je) te handhaven, heb je verdedigingsmiddelen nodig!’ Sluit je daarom, samen met je collega’s, aan bij de grootste, sterkste en onafhankelijke vakbond voor BOA’s: Nederlandse BOA Bond!

BOA, in de frontlinie
Jij doet, wat nog niet zo lang geleden de politie deed. Zichtbaar op straat, in het openbaar vervoer en in het bos help je mensen, bouw je belangrijke netwerken op, spreek je overtreders aan en verbaliseer je hen waar nodig. Elke dag gebeurt er van alles. Je moet (je) handhaven, het staat zelfs op je rug. Maar steeds vaker word je geconfronteerd met agressie en geweld. Omdat mensen onder invloed zijn van drank en/of drugs, omdat ze ‘gewoon’ kwaad in de zin hebben of omdat ze in groepsverband ‘lol’ willen trappen. Maar ook omdat ze zien dat jij, in tegenstelling tot de politie, geen verdedigingsmiddelen aan je riem hebt hangen. Zoals een bouwvakker zonder veiligheidshelm en een scheidsrechter zonder gele en rode kaarten.


NBB-lid Michael

Michael is sinds de start van onze campagne in Amsterdam lid en werkzaam als handhaver.

“Ik heb een vak geleerd en wil dit werk blijven doen. Met een sterke Nederlandse BOA Bond krijgen we samen meer respect en worden de werkomstandigheden alleen maar beter!”

Doorbraak!
De Nederlandse BOA Bond is een campagne gestart voor verdedigingsmiddelen. En met succes, doordat de BOA’s van Amsterdam zich massaal bij ons hebben aangesloten! De burgemeesters van de grote steden en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid erkennen nu dat BOA’s moeten worden uitgerust met verdedigingsmiddelen. Hiervoor komt er zelfs een nieuwe regeling. We zijn er dus nog niet, want hun mooie woorden zijn nog niet omgezet in daden.

Blijf het nieuws volgen, houd ons op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw stad en doe mee met onze activiteiten. Het mag namelijk geen jaren gaan duren voordat je de verdedigingsmiddelen echt in handen hebt.


NBB-lid José

José is als stadswacht zonder bevoegdheden uitgegroeid tot breed inzetbare handhaver openbare ruimte Domein 1.

“Als stadswacht kreeg je een grote mond en werd je uitgelachen. Nu kunnen en moeten we meer doen, maar hebben we nog niet de benodigde middelen. Daarom is de Nederlandse BOA Bond hard nodig. We moeten er samen voor knokken!”

Respect en waardering!
In meerdere jaren ben je uitgegroeid tot een professionele BOA en volgde je diverse trainingen. De ‘jonge’ generatie heeft zelfs een MBO 3 HTV-opleiding. Jouw kennis en vaardigheden worden vijfjaarlijks getoetst en ook doorloop je de jaarlijkse RTGB-training en -examinering. Toch is er vaak nog te weinig respect voor het BOA-werk. Met onze campagne hebben we samen snel bereikt dat de landelijke politiek, de 40 burgemeesters en de politie inzien dat het werk veiliger moet worden, maar we zijn er nog niet, want wij willen:

 • Niet vijf jaar wachten maar zo spoedig mogelijk een goede uitrusting waarmee jij veilig en goed je werk kunt doen.
 • Een gelijkwaardige plek naast de politie in de veiligheidsketen.
 • Voldoende kwalitatieve training en opleiding.
 • Een beter imago van de handhavers.
 • Cao’s met aandacht voor de roosters, waardering en specifieke positie van BOA’s.


NBB-lid Edwin van Keulen

Naast BOA in Domein 2 is Edwin ook docent. Sinds de start is hij actief lid van de Nederlandse BOA Bond.

“De Nederlandse BOA Bond is een nieuwe en actieve bond die dankzij de inzet van onze leden veel in korte tijd heeft bereikt. Sluit je aan, dan krijgen we nog meer voor elkaar.”

De NBB, samen sterk!

 • Wij verdienen respect, waardering en verdedigingsmiddelen.
 • Met een meerderheid op de werkvloer kunnen wij samen het verschil maken. Dat hebben we in Amsterdam al laten zien en kan ook bij jou!
 • Daarnaast zijn wij 24/7 jouw back-up voor informatie over jouw rechten en jouw ondersteuning bij conflicten in je werk, inclusief rechtshulp.
 • Wij kunnen als sterke vakbond voor BOA’s ook positieve invloed uitoefenen op jouw cao.
 • Daarnaast geldt dat met een sterkere vakbond niet zomaar een loopje genomen kan worden met jouw andere arbeidsomstandigheden, zoals de hoogte van het salaris, vakantie- en vrije dagen, een vast contract en loopbaanmogelijkheden.
 • Per maand betaal je slechts 10 euro voor jouw lidmaatschap.

Neem contact met ons op en sluit je aan!
info@boabond.nl

Ruud Kuin: 06 - 53362821
Ruud is voorzitter van de NBB. Binnen de vakbond heeft hij tientallen jaren ervaring met besturen, onderhandelen, campagnevoeren en het geven van juridisch advies.