Domeinen en bevoegdheden

BOA's hebben opsporings- en geweldsbevoegdheden die zijn gekoppeld aan de taak die zij uitvoeren. Deze taken zijn vertaald naar zes domeinen. Hieronder vind je een overzicht van deze domeinen met de bijbehorende functies.

Domein I, Openbare Ruimte:
- Parkeercontroleur
- APV-controleur
- Gemeentelijk opsporingsambtenaar
- Controleur openbare ruimte
- Tunnelwachter
- Brandweercommandant

Domein II, Milieu, Welzijn en Infra:
- Flora- en faunabeheer
- Wildbeheerseenheden
- Milieu opsporingsambtenaar
- Jachtopziener
- Onderdelen bouw en woning toezicht
- Voedsel- en warencontroleur
- Inspecteur dierenbescherming

Domein III, Onderwijs:
-
Leerplichtambtenaar

Domein IV, Openbaar Vervoer:
- Controleur openbaar vervoer
- Medewerker service en veiligheid

Domein V, Werk, Inkomen en Zorg:
- Sociaal rechercheur
- Inspecteur arbeidsomstandigheden
- Belastinginspecteur

Domein VI, Generieke Opsporing:
- Medewerker verkeershandhaving
- Politieboa
- Teleservicemedewerker
- Arrestantenverzorger
- Analist politie
- Douane ambtenaar
- Koninklijke marechaussee

Elk domein heeft specifieke opleidingseisen en een maximaal opsporingspakket. Voor elk domein afzonderlijk is aangegeven welke bevoegdheden BOA's kunnen hebben. Formeel kunnen BOA's over alle bevoegdheiden van een domein beschikken. Het is aan de de werkgever te bepalen welke bevoegdheden een BOA uiteindelijk heeft conform de taakomschrijving. Meer hierover kun je lezen in Beleidsregels BOA.