23 april 2019

Actiebijeenkomst BOA’s op de Dam

Vandaag is de vierde actieweek van de BOA’s in Amsterdam ingegaan; zes dagen worden er geen bonnen geschreven. Op dinsdag 23 april van 11 tot 12 uur komen BOA’s uit Amsterdam, die deze dag aan het werk zijn, bijeen op de Dam. De politieke partijen uit de gemeenteraad en de politievakbonden zijn uitgenodigd! De BOA’s zullen over hun werk vertellen. Zij willen dan horen hoe de partijen tegenover de verdedigingsmiddelen staan! Zij hebben immers de verantwoordelijkheid als werkgever hun werknemers goed uit te rusten.

Laatste waarschuwing van BOA’s!
Gaat de gemeente het doen of niet? Zo niet, dan gaan de BOA’s ook a.s. zaterdag op Koningsdag geen bonnen schrijven; tevens zal dan van 18 uur tot 21 uur het werk helemaal worden neergelegd. Dit is het drukste tijdstip voor de BOA’s; iedereen moet dan het centrum van de stad uit en niemand mag er meer in. De eerste echte staking van BOA’s in de geschiedenis.

BOA’s verlangen niet meer dan goede en veilige arbeidsomstandigheden. We staan namelijk vaak in de frontlinie, maar met een lege riem. Zoals een bouwvakker zonder veiligheidshelm. Dat is onacceptabel. Daarom eisen wij naast de bodycam, de verdedigingsmiddelen pepperspray en de wapenstok. Deze middelen werken preventief en creëren zo nodig afstand en rust.

BOA’s kunnen op grond van de wet worden uitgerust met deze middelen. De gemeente moet een aanvraag indienen bij het ministerie en deze kan niet anders dan de aanvraag honoreren als aan twee criteria is voldaan: de bekwaamheid van de BOA’s en de noodzaak (toename van fysiek geweld tegen hen). Amsterdam voldoet aan deze criteria. De BOA’s zijn goed opgeleid en getraind (volledige Mbo-opleiding en regelmatige training). En de noodzaak blijkt overduidelijk uit de forse stijging van fysiek geweld tegen BOA’s. De politie en het openbaar ministerie adviseren over de aanvraag. De politieleiding adviseert tot nu toe negatief. Maar het kan toch niet zo zijn dat de uitvoerende macht de gekozen macht blokkeert!?!