14 oktober 2020

Boa Bond wil uniforme handhaving gedeeltelijke lockdown

De NBB vindt de ‘gedeeltelijke lockdown’ logisch en handhaafbaar. Wel moet voorkomen worden dat iedere regio of gemeente op zijn eigen manier gaat handhaven, zoals in het voorjaar. We roepen het kabinet dan ook op ervoor te zorgen dat de 25 veiligheidsregio’s tot afstemming over een uniforme uitvoering komen.

Draagvlak
Handhaafbaarheid hangt samen met draagvlak, en dat valt of staat met de logica, de eenvoud en de eenduidigheid van de regels. De gedeeltelijke lockdown voldoet daar wat ons betreft aan. Niemand zal staan te juichen, maar de meeste mensen zullen begrijpen dat we de groepsgrootte en de reisbewegingen nationaal moeten beperken om het aantal besmettingen drastisch te verminderen.

Samenscholingsverbod
We verwachten de meeste problemen rond het verbod op alcoholbezit en het samenscholingsverbod. Het kabinet gebruikt dat laatste woord niet, maar voert wel een verbod in om met meer dan vier personen buiten samen te komen. In het voorjaar was dat ook de maatregel (toen maximaal twee) die het meest overtreden werd en tot veel boetes en agressie en geweld heeft geleid. We zullen dit nauwlettend volgen.

Afstemming veiligheidsregio’s
Wat we in ieder geval moeten voorkomen is dat er weer grote verschillen ontstaan in de uitvoering. Nieuwsuur en RTL Nieuws toonden aan dat het aantal boetes per regio sterk verschilden. Dat ligt niet aan de Boa’s, maar aan het regionale of gemeentelijke beleid. De ene regio of gemeente bleef oneindig waarschuwen en de ander ging na één waarschuwing over tot beboeten. Die grote verschillen tasten het rechtsgevoel en het draagvlak aan. Daarom roepen wij het kabinet op er voor te zorgen dat de 25 veiligheidsregio’s tot afstemming komen over een uniforme uitvoering.

Meer over:
corona