14 mei 2019

BOA-acties voor verdedigingsmiddelen verharden

Vandaag kondigen de BOA-bonden in Amsterdam een nieuwe actieperiode aan. 1. Met ingang van maandag 27 mei worden er voor onbepaalde tijd geen bonnen geschreven. 2. Het verkeerd aanbieden van afval zal niet langer worden geverbaliseerd. Dat afval zal ook niet door de BOA’s worden opgeruimd. 3. De BOA-bonden stellen met ingang van 1 juni, als gevolg van nalatigheid, de gemeente Amsterdam verzwaard aansprakelijk voor schade die BOA’s lijden als gevolg van het ontbreken van verdedigingsmiddelen. 4. Eind juni vindt een waarschuwingsstaking plaats, die wordt vervolgd met een staking tijdens de Canal-parade op 3 augustus 5. De BOA-bonden organiseren eind juni een hoorzitting, waarbij alle betrokkenen, zoals politieke partijen, burgemeester, minister en politie, worden geconfronteerd met de praktijk van de ‘werkvloer’.

BOA’s staan in de frontlinie, op de plaats van de politie, maar hebben nog steeds een lege riem. Zoals een bouwvakker zonder veiligheidshelm. Dat vinden wij onacceptabel. BOA’s verlangen niet meer dan goede arbeidsomstandigheden en eisen daarom een goede uitrusting met de verdedigingsmiddelen pepperspray en de wapenstok. Ter verdediging van zichzelf en de burgers. De verantwoordelijken moeten hiervoor in beweging komen of gaan ze wachten op de eerste dode?

- Burgemeester Halsema kan en moet wat ons betreft zsm een aanvraag voor verdedigingsmiddelen indienen bij de minister. Een mogelijk negatief advies  van de politie mag een aanvraag niet in de weg staan.

- De politieleiding moet slechts adviseren over toekenning van verdedigingsmiddelen en daarin erkennen dat zij, vanwege onvoldoende capaciteit en andere prioriteiten, vrijwel nergens in staat is goede back-up te verzorgen. In dertig seconden kan een BOA zonder verdedigingsmiddelen namelijk zijn afgetuigd.

- De minister moet de burgemeesters ruimte geven de BOA’s goed uit te rusten.

————————————————————————

Vakbonden zijn lang geleden ontstaan om goede en veilige arbeidsomstandigheden af te dwingen. De BOA’s in Amsterdam vragen anno 2019 niet meer dan dat. Daarom voeren we vanaf 27 mei stevigere acties om te bereiken dat we worden uitgerust met de verdedigingsmiddelen pepperspray en de wapenstok. Deze middelen creëren zonodig afstand en rust.

De discussie over het geweldsmonopolie is achterhaald. Dat monopolie ligt bij de staat. De wet regelt vervolgens dat deze verdedigingsmiddelen ook aan BOA’s kunnen worden toegewezen als er sprake is van bekwaamheid en noodzaak(beleidsregels BOA) . De gemeente kan een verzoek hiertoe indienen, de politie en het openbaar ministerie adviseren slechts.

Bekwaamheid: BOA’s hebben een afgeronde 3 jarige MBO opleiding en zijn, gelijkwaardig aan de politiesurveillant, goed getraind en getest voor de verdedigingsmiddelen. De politie surveillant volgt een opleiding van 1,5 jaar en wordt wel onmiddellijk met deze middelen uitgerust.

Noodzaak: er is sprake van noodzaak als het fysieke geweld tegen BOA’s toeneemt. Jaarlijks neemt dat fors toe; in 2017 460 en in 2018 580 meldingen in Amsterdam. Lang niet alles wordt gemeld.

De rechter verbood onlangs de aangekondigde staking van de BOA’s op Koningsdag, omdat zij onmisbaar zijn voor de openbare orde. De BOA’s gaan door met acties totdat ze zijn uitgerust met de wapenstok en pepperspray.