14 februari 2020

Verkeersregelaars eisen meer respect

Er is weinig tot geen respect voor verkeersregelaars in Nederland; onwetendheid over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij burgers zijn de voornaamste oorzaken hiervan. Verkeersregelaars hebben daardoor veel te maken met agressie en geweld: de weggebruikers zouden de aanwijzingen van de verkeersregelaar moeten volgen, en niet andersom!

Verkeersregelaars hebben wettelijk de bevoegdheid, daar waar de politie normaliter het werk verricht, het verkeer te regelen. Zij willen hun werk goed en veilig kunnen doen en om dat te bereiken zijn zo spoedig mogelijk maatregelen nodig, zoals een duidelijke aankondiging op de wegen, voorlichting aan de weggebruikers, betere examinering, een bodycam en goede communicatie met de politie.

Voor verkeersregelaars zijn ook weinig tot geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Vaak is niet meer geregeld dan dat wat de wet als minimum heeft bepaald. Ook verkeersregelaars verdienen een goede cao met een fatsoenlijk salaris.

De Nederlandse BOA Bond komt op voor de belangen van alle medewerkers in de veiligheidsketen, die niet vallen onder de politie, defensie en marechaussee. Dus voor de Boa’s, maar ook voor de verkeersregelaar! Sluit je daarom ook aan bij de Nederlandse BOA Bond voor meer respect en betere arbeidsomstandigheden via deze link.