22 oktober 2020

Boabonden: Twee coronamaatregelen moeilijk handhaafbaar!

Naar aanleiding van de berichten over de (wel of niet) handhaafbaarheid van de corona- maatregelen, geven de Boabonden hierbij een nadere toelichting. De Boabonden verwachten problemen met de handhaafbaarheid van twee coronamaatregelen (verbod op alcoholbezit en samenkomsten met meer dan vier). Wij pleiten daarom voor een versnelde uitvoering van de afspraken met betrekking tot een verdedigingsmiddel voor BOA’s.

De Boabonden juichen toe dat de veiligheidsregio’s tot afstemming zijn gekomen over hoe er in het hele land gehandhaafd gaat worden: 1 (geregistreerde) waarschuwing en daarna een boete. Deze uniformiteit bevordert het gezag, de rechtsgelijkheid en daarmee het draagvlak. De Boabonden vinden dat minister en burgemeesters hierbij ook duidelijk moeten vermelden dat handhaving van de coronamaatregelen absolute prioriteit krijgt, en dat dit ten koste gaat van handhaving op andere meldingen van burgers. Er zijn immers niet ineens meer BOA’s. Sterker nog, het zijn er eerder minder omdat ook BOA’s met lichte klachten thuis moeten blijven.

Verwachte problemen
Daarnaast verwachten de Boabonden problemen met de handhaving van twee specifieke coronamaatregelen:

1) het verbod na 20.00 uur op alcoholbezit en samenkomsten met meer dan vier personen. De ervaringen tot nu toe leren ons dat handhaving hierop tot meer agressie en geweld tegen BOA’s leidt. Dit geldt voor zowel de steden, als de natuurgebieden en het openbaar vervoer. Het gaat per definitie om groepen, die ook nog eens onder invloed zijn; terwijl de BOA’s nog niet over een verdedigingsmiddel beschikken. En de politie is door onderbezetting lang niet altijd in staat om tijdig backup te verlenen.

2) We hebben ons dan ook gestoord aan de opmerkingen in de media van de heer Bruls, die, als voorzitter van het veiligheidsberaad, aankondigt dat ‘handhavers tegenover groepjes een stap naar voren zullen doen.’ Onze leden reageerden daarop meteen met de opmerking: ‘Kom dan eerst maar eens met de wapenstok over de brug.’

Pilot
Naar aanleiding van onze acties hebben wij met minister Grapperhaus in juni van dit jaar afgesproken dat er dit jaar een pilot met de korte wapenstok start en dat daarna ruimere invoering plaatsvindt. Gezien het belang van de volksgezondheid en de verwachte problemen met de handhaving van coronamaatregelen dringen wij aan op een versnelde uitvoering van deze afspraken. BOA’s moeten deze belangrijke klus in ieder geval zo veilig mogelijk kunnen doen.

————————————————————————-

Voor meer informatie:

Ruud Kuin (06-53362821)
voorzitter Nederlandse Boa bond

Richard Gerrits (06-23763362)
voorzitter Vakbond Boa ACP