17 september 2020

Boa’s boos over trage bewapening

Tachtig boa’s protesteerden op 16 september op de Dam tegen het geweld waarmee zij tijdens hun werk te maken krijgen. In juni besloot minister Grapperhaus dat meer boa’s een wapenstok mogen gaan dragen, maar volgens de Nederlandse Boa Bond duurt het te lang voordat die wending iets oplevert. Voorzitter Ruud Kuin: ‘Elke dag dat we op een wapenstok moeten wachten, is er een te veel.’

Tijdens de demonstratie op de Dam sprak Kuin de boa’s toe. Hij vertelde dat hij in de zomerperiode regelmatig gebeld is over geweldsincidenten, waaronder maar liefst drie wurgpogingen in twee maanden tijd. Een van die pogingen vond afgelopen vrijdagmiddag plaats op de kruising van Singel en Droogbak in Centrum en was de directe aanleiding voor de actie op de Dam.

De overheid wil het bewapenen van de handhavers eerst testen met een pilot in maximaal tien gemeenten. Ook Amsterdam heeft zich aangemeld voor dat proefproject, dat in het najaar zou moeten beginnen en een jaar duren. Burgemeester Femke Halsema wil dat er maximaal twintig boa’s per dienst in de binnenstad een zogenoemde korte wapenstok krijgen. In totaal zullen er zo’n veertig tot vijftig voor moeten worden getraind, verwacht ze.

‘De pilot verandert niets aan de inzet van onze handhavers. Die blijven de leefbaarheid doen en de politie de openbare orde en veiligheid. Er worden met de politie duidelijke afspraken gemaakt over de praktijk op straat. In de praktijk zal de korte wapenstok alleen door de boa worden gebruikt in geval van (dreiging van) ernstig fysiek geweld. Doel is om de belager op afstand te houden. Zo kan de tijd worden overbrugd totdat de politie ter plaatse komt om de boa te ontzetten,’ schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Amsterdam maakte verder bekend dat alle handhavers, zo’n vijfhonderd, definitief worden uitgerust met een bodycam. Dat besluit volgt na een proef.

Volgens Kuin was het nieuws over de deelname van Amsterdam aan de landelijke pilot geen reden om de actie op de Dam af te blazen. ‘Wij staan achter de pilot. Wel willen we aan Den Haag laten zien dat het wat ons betreft allemaal veel sneller kan.’

Waarom laat de uitbreiding van de boa-uitrusting zo lang op zich wachten? Volgens Kuin komt dat door vooroordelen en bureaucratie. ‘De leiding van de Nationale Politie heeft dat zo’n negen jaar tegengehouden. Ook daar denkt men over boa’s: zijn ze wel opgeleid? Zijn ze wel professioneel? Terwijl een boa gewoon twee tot drie jaar mbo-opleiding achter de kiezen heeft. Nog altijd kijken mensen verbaasd als ze boa’s horen spreken: ze kunnen gewoon normaal praten.’

De Boa Bond vindt de korte wapenstok een belangrijke stap, maar zeker niet voldoende. ‘Een wapenstok is handig voor het uiteendrijven van grote groepen, maar voor mensen die flippen is ook pepperspray nodig,’ aldus Kuin. ‘Pepperspray is bovendien relatief onschuldig: je hebt er even pijn aan je ogen van, maar houdt er geen blijvend letsel aan over.’