26 augustus 2020

Boa’s worden ruimhartiger uitgerust met verdedigingsmiddelen

Op vrijdag 5 juni is er dankzij onze acties een belangrijke stap voorwaarts gezet richting veiliger BOA-werk. De afgelopen weken zijn we in de steden waar actie is gevoerd op de werkvloer geweest om de reacties van de boa’s te horen. Zij hebben gemeld dat de gemaakte afspraken voldoende vertrouwen geven dat het Ministerie van J&V tot regelgeving gaat komen die aan onze eisen voldoet.

De belangrijkste nieuwe elementen van de afspraken zijn:

  • Veiligheidscriterium: Er gaat een nieuwe regeling voor de uitrusting met geweldsmiddelen van Boa’s komen. Nu geldt het noodzaakscriterium, wat feitelijk betekent dat er sprake moet zijn van voortdurend en blijvend fysiek geweld tegen boa’s. Met andere woorden: je moet eerst flink op je bek geslagen worden, en dat moet vaker gebeuren. Dit criterium wordt gewijzigd in een veiligheidscriterium. De veiligheid van de boa’s wordt doorslaggevend. Er moet een veiligheidsplan komen, waarbij de risico’s van de taak (toezichthouden of handhaven) in kaart worden gebracht, ook voor de eerste minuten. Als die niet beperkt (kunnen) worden, mogen Boa’s worden uitgerust met geweldsmiddelen.
  • Beslissing: Het lokale gezag beslist aan de hand van het veiligheidscriterium over toekenning van geweldsmiddelen. De minister toetst achteraf.
  • Wapenstok: De korte wapenstok zal met de nieuwe regeling het eerst in aanmerking komen voor ruimhartige toekenning. Voor ruimhartige toekenning van pepperspray is nader onderzoek nodig. Daarnaast kunnen, net als nu, met de huidige criteria alle geweldsmiddelen, die de politie tot haar beschikking heeft, ook aan Boa’s worden toegekend. Na onderzoek kan dat ook voor de taser gelden.
  • Pilot: Er was al eerder afgesproken dat er pilots zouden komen mbt geweldsmiddelen. Deze pilots zullen op de kortst mogelijke termijn starten.
  • Uitwerking: De Boabonden zullen nauw worden betrokken bij de uitwerking.

Leden beslissen: Wij vinden dit een grote stap voorwaarts. Als je moet handhaven en vaak als eerste ter plaatse bent heb je te maken met agressie en geweld en moet jij je de eerste minuten kunnen verdedigen. Met het veiligheidscriterium in de nieuwe regeling wordt wat ons betreft hieraan invulling gegeven.

We zijn de afgelopen weken in de steden waar actie is gevoerd op de werkvloer geweest om de afspraken toe te lichten en reacties van de boa’s te horen. Onze leden hebben de kans gehad zich uit te spreken. Zij hebben aangegeven dat er met de nieuwe afspraken er voldoende vertrouwen is dat het Ministerie van J&V tot regelgeving gaat komen waarmee ze voldoen aan onze eisen.

Dit resultaat is niet uit de lucht komen vallen, maar dankzij acties en alle collega’s die hun nek hebben uitgestoken. Meer weten hierover lees ons persbericht en:

https://www.boabond.nl/actueel/nieuws-and-blog/boas-voeren-actie-een-tijdlijn/