18 oktober 2019

Doorbraak in veiliger maken van BOA-werk

Dankzij onze acties voor verdedigingsmiddelen en betere arbeidsomstandigheden hebben wij afspraken kunnen maken met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over het veiliger maken van het BOA-werk. Zo komt er een nieuwe regeling voor BOA’s. Op basis van deze regelgeving kunnen handhavende BOA’s worden uitgerust met de geweldsmiddelen pepperspray en wapenstok met een verdedigingsinstructie.

Vooralsnog mag dit alleen in uitzonderingssituaties. Verder worden harde afspraken gemaakt met de politie over samenwerking, back-up en informatiedeling. De Nederlandse BOA Bond en BOA ACP beschouwen de afspraken, die dit najaar op hoofdlijnen verder worden uitgewerkt, als een belangrijke doorbraak. In enkele steden gaan pilots lopen rond de belangrijkste punten hieruit.

Er werken 23.500 BOA’s in Nederland, onder wie BOA Anita: “Wij staan steeds vaker in de frontlinie in de plaats van de politie, maar met een lege riem. Zoals een bouwvakker zonder veiligheidshelm en een scheidsrechter zonder rode kaart. Daarom voer ik samen met mijn collega BOA’s sinds begin dit jaar actie voor verdedigingsmiddelen en voor betere arbeidsomstandigheden. Daarom hebben wij in Amsterdam al meerdere keren actie gevoerd en gaan we door tot het geregeld is.”

Een belangrijk deel van het debat ging over het geweldsmonopolie: het recht van de staat om desnoods met offensief geweld inbreuk te maken op de grondrechten van burgers. Partijen zijn het er over eens geworden, dat er geen inbreuk wordt gemaakt op dit geweldsmonopolie. Het gebruik van geweldsmiddelen wordt namelijk gekoppeld aan een verdedigingsinstructie voor BOA’s. Op basis van de nieuwe regelgeving kunnen BOA’s de middelen krijgen om zich beter te verdedigen. Vooralsnog is alles voor de BOA’s gelinkt aan de politiewet. Er komt nu specifieke regelgeving voor BOA’s waarin alles op het vakgebied wordt geregeld.

Uit een WOB-verzoek van de BOA Bonden is gebleken dat de huidige regelgeving heeft geleid tot willekeur in het toekennen van geweldsmiddelen. De nog uit te werken regelgeving moet daar een eind aan maken.

Citaat Ruud Kuin: “Met het binnenhalen van de afspraken met minister Grapperhaus hebben we een doorbraak maar we zijn er nog niet. De afspraken moeten worden uitgewerkt in wet- en regelgeving. Dat moet uiteraard precies gebeuren maar mag niet oneindig lang duren, want iedere dag kunnen BOA’s gewond raken. Om druk op de ketel te houden gaan we het land in om alle BOA’s te informeren en organiseren.”

KLIK HIER voor de opgestelde verklaring na het overleg met de minister op 23 september.

Nadere informatie
Nederlandse BOA Bond
Ruud Kuin (06) 533 62 821
Eric Lakenman (06) 51 41 29 60

---------------

LID WORDEN VAN DE NEDERLANDSE BOA BOND? KLIK HIER!