8 augustus 2019

Halsema haalt BOA’s ’s nachts binnen

Burgemeester Halsema van Amsterdam haalt de BOA’s ’s nachts van de straat; om 02.00 uur gaan ze naar binnen. Zolang de BOA’s niet met verdedigingsmiddelen zijn uitgerust, moet de politie dan de openbare orde handhaven. De BOA-bonden juichen deze tijdelijke maatregel toe. Uiteindelijk moeten er structurele maatregelen worden genomen.

Naar aanleiding van acties van de BOA-bonden voor verdedigingsmiddelen heeft burgemeester Halsema in juni van dit jaar toestemming aan de minister gevraagd voor uitrusting van de BOA’s met pepperspray. BOA’s staan namelijk in de frontlinie, op de plaats waar eerst de politie stond, maar dan met een lege riem. Zoals een bouwvakker zonder valhelm. Daarom eisen wij dat BOA’s worden uitgerust met de verdedigingsmiddelen pepperspray en wapenstok.

Halsema laat met de aanvraag voor pepperspray en het tijdelijke besluit om BOA’s oa na 02.00 uur van straat te halen, zien dat ze de veiligheid van de BOA’s en onze eisen zeer serieus neemt! Daarom hebben de BOA-bonden de acties, zoals een voorgenomen staking tijdens de Canal-parade, ook verder opgeschort.

De BOA-bonden zijn in overleg met het ministerie over de veiligheid van de BOA’s. Wij bereiden samen met de politiebonden een richtinggevend advies aan minister Grapperhaus voor, waarover begin september wordt gesproken. Onderdeel van dat advies zal in ieder geval een pilot in Amsterdam zijn.