11 februari 2022

Meld onveilige werksituatie bij sluiting horeca aan Boa-bonden

Boa’s die komend weekend met onveilige situaties te maken krijgen als ze gedwongen worden de horecasluitingstijden te handhaven terwijl de politie actie voert, kunnen zich melden bij de Boa-vakbonden. De bonden zullen hier werk van maken en de Arbeidsinspectie inschakelen om maatregelen te treffen en boetes op te leggen.

De Boabonden vinden het onbegrijpelijk dat de burgemeesters dit laatste weekeind kiezen voor strikte handhaving. Bovendien is het ook onverantwoord om boa’s in uniform de straat op te sturen voor dit soort werkzaamheden als er geen politie aanwezig is. Boa’s treden immers alleen op in nabijheid van de politie. De bonden riepen eerder deze week boa’s op om komend weekend in deze situaties niet op te treden.

Werkweigering
Voorzitter van het veiligheidsberaad, en burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls omschrijft een eventueel niet optreden van Boa’s als ‘werkweigering’. Dit soort sturen vanuit macht, in plaats van redeneren vanuit de veiligheid van je eigen medewerkers, leidt tot onwenselijke situaties.

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie geeft aan niet actief te gaan controleren komend weekend. Wel kunnen ze waar nodig achteraf de situaties beoordelen, waarop maatregelen en fikse boetes kunnen volgen voor gemeenten die hun werknemers in een onveilige situatie laten werken.

Meld je bij de Boabonden
Je kunt je melding doen via de websites van Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boabond.