3 juni 2019

Meldpunt geweld tegen BOA's: geweld moet stoppen!

Als BOA moet ik handhaven met een lege riem, zonder de verdedigingsmiddelen wapenstok en pepperspray. Zoals een bouwvakker zonder veiligheidshelm op een bouwplaats. Daarom zijn voor mij en mijn collega’s de risico’s groter dan ze zouden moeten en hoeven zijn. Een collega zei laatst tegen mij: ‘Het is niet de vraag óf, maar wanneer ik in het ziekenhuis beland.’

Elk jaar neemt het geweld tegen ons, de BOA’s van Amsterdam, met meer dan 25% toe! Vorig jaar waren er 580 geregistreerde meldingen in Amsterdam; dat is gemiddeld meer dan 2 per werkdag! Het is zelfs zo erg dat gemiddeld 1 keer per week een collega van ons als gevolg van geweld niet in staat is zijn/haar werk voort te zetten. En dan te bedenken dat we veel van de kleinere geweldsincidenten niet registreren, omdat wij het gewoon zijn gaan vinden. Dit moet stoppen!

Daarom: meld al het geweld!

De wet biedt namelijk de mogelijkheid ons wel uit te rusten met verdedigingsmiddelen als het geweld tegen ons toeneemt en de politie onvoldoende back-up geeft. Steeds vaker duurt het langer dan 10 minuten voordat de politie ter plaatse is, terwijl je in 30 seconden afgetuigd kunt zijn. Daarom is een goede registratie van al het geweld tegen ons en het vastleggen van de politie back-up heel belangrijk. Doordat de gemeente ons onvoldoende uitrust met middelen om geweld te voorkomen en ons zo nodig te verdedigen, vinden wij dat de gemeente als werkgever nalatig en aansprakelijk is voor de (eventuele) schade.

Heb je als BOA recent te maken gehad met geweld? Maak hiervan dan nu melding via de nieuwe website boameldgeweld.nl, een initiatief van het Meldpunt geweld tegen BOA's. Dit meldpunt komt voort uit een samenwerking tussen de vakbonden NBB en BOA ACP. Jouw melding is anoniem, tenzij je jouw gegevens online invult, en wordt niet gedeeld met derden.