18 mei 2021

Burgemeester Bruls begrijpt werk boa's niet

De Boa-bonden storen zich aan de uitspraken die burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls deed in de media over de uitrusting van de boa's. Hij vindt onder andere het werk van boa's geen grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt en dat zij simpelweg een stap terug kunnen doen bij dreiging of escalatie van een situatie.

Middels een open brief spreken de Boa-bonden de burgemeester van Nijmegen aan op zijn uitspraken en vragen hem zijn standpunt te herzien. Boa's moeten zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen en daar horen de middelen bij om zichzelf te kunnen verdedigen. Met zijn uitspraken laat Burgemeester Bruls zien dat hij wil bezuinigen op de veiligheid van de boa's. 

OPEN BRIEF AAN BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN

Geachte burgemeester Bruls,

Bij deze ontvangt u van ons Boa-bonden een open brief. Onze leden hebben zich erg gestoord aan uw uitspraken in de media over de Nijmeegse bodycam-pilot. In het bijzonder dit citaat:

“In tegenstelling tot de politie, kunnen Boa’s een stap terug doen als er dreiging en risico op escalatie ontstaat. Hun werk op straat brengt dus geen grote veiligheidsrisico’s met zich mee.”

U weet, als burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad, als geen ander dat de politie zwaar onderbezet is. En dat zal de komende jaren niet anders zijn. Het gevolg is dat Boa’s in de frontlinie alles tegenkomen en, met handhaving op hun rug, niet kunnen wegrennen als ze eenmaal besloten hebben te waarschuwen of te handhaven. De voorbeelden zijn talrijk, dat het aanspreken of waarschuwen totaal onverwachts escaleert. De door u genoemde ‘stap terug doen’ kan dus lang niet altijd. Uw opmerking zouden we kunnen begrijpen als de Boa’s ‘slechts’ een toezichthoudende taak hadden. Voor de meeste Boa’s geldt echter dat zij ook geacht worden te handhaven. Wij vermoeden dat de burgers van Nijmegen (en andere steden) het niet zouden waarderen, dat bij het ontbreken van politie op straat, de zichtbare Boa’s slechts toezicht (en dus afstand) houden, en stoppen met handhaven.

Gezien de handhavende taak van de Boa’s vinden wij het kwalijk dat u hen in de frontlinie laat opereren, zonder adequate back-up, en zonder bodycam. Uiteraard lost het dragen van
een bodycam niet alles op. Maar uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt wel dat het preventief werkt, bijdraagt aan het veiligheidsgevoel en dat het behulpzaam is bij de bewijsvoering tegen overtreders. De Nationale Politie is tot dezelfde conclusie gekomen. Het zou getuigen van goed werkgeverschap wanneer u uw medewerkers voorop stelt en er alles aan doet om het werk van de Boa’s zo veilig mogelijk te maken. Het is dan ook pijnlijk om te lezen dat u in de media zegt:

"Alleen het argument dat handhavers zich ietsje veiliger voelen is niet genoeg. We moeten als gemeente ook een beetje zuinig met belastingcenten omgaan.”

Boa’s behoren tot de cruciale beroepen. Ze kregen dan ook applaus, maar hun veiligheid (en veiligheidsgevoel) blijkt vooralsnog niet een beetje geld waard te zijn.

De Boa-bonden zijn van mening dat boa’s niet alleen moeten worden uitgerust met de bodycam, maar ook met de verdedigingsmiddelen wapenstok en pepperspray. Een dergelijke uitrusting is nodig vanwege de handhavende taak en heeft een preventieve werking. Bovendien kunnen de Boa’s zich met een dergelijke uitrusting de eerste minuten verdedigen. Want als ze besloten hebben te handhaven, en het onverhoopt escaleert, en de ‘stap achteruit’ niet meer mogelijk is, duurt het vaak minimaal een paar minuten voordat de politie ter plaatse is. Ook minister Grapperhaus ziet dat in en hij maakte om die reden met ons afspraken over de pilot wapenstok en de invoering van een nieuwe ruimere regeling met betrekking tot de uitrusting met geweldsmiddelen.

Wij roepen u op uw standpunt ten aanzien van de uitrusting van Boa’s te heroverwegen. Uiteraard zijn wij bereid hierover met u in gesprek te gaan. Uw uitnodiging zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de Boa-bonden,

Ruud Kuin 06 - 533 62 821
Richard Gerrits 06 - 237 63 362