10 februari 2022

Boabonden: burgemeesters, drijf het dit weekeind niet op de spits!

Aanstaand weekend voeren de politiebonden actie, er worden geen sluitingstijden gehandhaafd voor de horeca. Burgemeesters in het land proberen deze actie te omzeilen door Boa’s in te zetten om alsnog sluitingstijden te handhaven.

Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boabond, doen een dringend beroep op de burgemeesters om niet te polariseren! Waarom zetten zij in op strikte handhaving bij de actie van de nachthoreca, terwijl de maatregelen binnenkort van tafel gaan? Strikt willen handhaven is helemaal onlogisch in de wetenschap dat de politiebonden het recht hebben om actie te voeren; alleen de rechter kan hen daarvan afhouden. En voor de Boa’s geldt, dat zij zonder verdedigingsmiddelen en back-up van de politie geen enkel risico kunnen nemen.

Niet veilig
Normaliter doen boa’s dit werk enkel in samenwerking met de politie. HIerdoor komt de veiligheid van de boa’s ernstig in het geding. Een Boa in uniform, die nog steeds niet over de benodigde verdedigingsmiddelen beschikt, kan in een conflictsituatie geen kant op en mag niet het slachtoffer worden van dadendrang van de burgemeesters

Controles SZW-inspectie
De Boabonden roepen dan ook SZW inspectie op, om aanstaande zaterdagavond en nacht controles uit te voeren om te kijken of boa’s onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen en of de werkgever wel goed werkgeverschap laat zien.


Ruud Kuin, Nederlandse Boa Bond
Richard Gerrits, Vakbond Boa ACP