26 april 2019

Rechter noemt boa’s ‘onmisbaar’ op Koningsdag

De kortgedingrechter heeft op vrijdag 26 april een streep gehaald door de geplande staking van de Amsterdamse boa’s tussen 18.00 en 21.00 uur op Koningsdag. Maar heel teleurgesteld over deze uitspraak kon Ruud Kuin, de voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, niet zijn: ‘Nog nooit heeft iemand zo mooi verwoord hoe onmisbaar de boa is en dat erkend moet worden dat hun veiligheid gevaar loopt. Moreel hebben we dit kort geding eigenlijk gewoon gewonnen.’

23 april: Ruud Kuin spreekt op de Dam actievoerende boa's toe.

Weigering doorbreken 
In zijn uitspraak maakt de rechter korte metten met een groot deel van de argumenten die de gemeente Amsterdam aanvoerde voor het verbieden van de staking. Het doel van die actie was duidelijk: het doorbreken van de weigering van de werkgever (de gemeente) om de boa’s van toereikende verdedigingsmiddelen (pepperspray en een wapenstok) te voorzien. Dat was vanaf begin april vier weken geprobeerd met een publieksvriendelijke actie: geen bonnen schrijven. Vanaf 27 april wilden de bonden de druk opvoeren door hardere acties, om te beginnen door de boa’s het werk drie uur neer te laten leggen op Koningsdag.

Geen 'politieke' actie
Volgens de gemeente betrof het hier een ‘politieke actie’ waarin geen rol is weggelegd voor Amsterdam, maar in feite politiek Den Haag wordt aangesproken. De minister van Justitie bepaalt namelijk – aldus de gemeente – met welke uitrusting boa’s de straat op worden gestuurd. De rechter verwierp dit argument: hij stelde vast dat de boa’s van hun werkgever eisen dat die zich meer inspant voor hun veiligheid, met name door het beschikbaar stellen van verdedigingsmiddelen. Die eis maakt onderdeel uit van het overleg tussen werkgever en werknemers over de arbeidsomstandigheden.

Vakbonden kunnen besluiten dat soort overleg onder druk te zetten door een staking. Dat is in principe toelaatbaar, aldus de rechter. Ook ambtenaren hebben stakingsrecht, dat is in meerdere arresten door de Hoge Raad vastgelegd. Maar werkgevers kunnen een verbod eisen op een bepaalde staking als daar vanuit maatschappelijk belang dringende redenen voor zijn.

'In essentie onmisbaar'
En die vond de rechter in dit geval duidelijk aanwezig. Juist op Koningsdag, als Amsterdam volloopt en alcohol- en drugsgebruik gedurende de dag tot ordeverstoringen kunnen leiden, moeten alle hulpdiensten maximaal inzetbaar zijn, luidde zijn oordeel. Dus ook de boa’s, die volgens hem van groot belang zijn om de-escalatie te bevorderen: ‘Jullie zijn in essentie onmisbaar.’

Financiële pijn
De vakbonden gaan zich na deze uitspraak beraden op andere harde acties. Ruud Kuin: ‘De actie waarbij boa’s alleen maar waarschuwingen uitdelen gaat op Koningsdag wel gewoon door. Er worden dan van 's ochtends 7.00 uur tot middernacht geen bonnen geschreven. Dat gaat de gemeente financieel behoorlijk pijn doen. Naar schatting heeft deze coulance-actie Amsterdam tot nu toe al 300.000 euro gekost. En dan ging het telkens nog maar om een paar uur geen bonnen schrijven per dag - en op relatief rustige dagen!’

KLIK HIER om de uitspraak van de kortgedingrechter te lezen!