15 oktober 2018

Themadag Ver-ander jezelf!

Bij de Nederlandse BOA Bond en de NPB vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor diversiteit en verdraagzaamheid, binnen en buiten het werk. Daarom vindt op vrijdag 16 november voor het derde jaar een themadag, ‘Ver-ander jezelf’ van de NPB plaats, op de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid!

Meld je aan!

Waar staat deze dag voor?
Samenleven en -werken met en in andere culturen vraagt een aanpassing van iedereen, met respect als sterke basis. Verdraagzaamheid in onze samenleving is dan ook essentieel. Daarom wordt er onder de vlag van UNESCO al sinds 1996 op 16 november de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid gehouden.

De themadag van dit jaar staat in het teken van inspirerende verhalen en ervaringen van diverse sprekers die betekenis geven aan wat verdraagzaamheid en verandering voor hen betekent. En nemen zij je mee vanuit verschillende invalshoeken en werelden op de mooie locatie van het vakbondsmuseum De Burcht in Amsterdam. In een tijd waar maatschappelijke spanningen groeien, wil de NPB haar steentje blijven bijdragen, aan respect en de samenwerking tussen verschillende disciplines en culturen binnen en buiten de politie.

Het definitieve programma wordt uiterlijk een week voor de themadag op de site bekend gemaakt en naar de deelnemers verstuurd. We kunnen al wel twee sprekers met een bijzonder verhaal aankondigen: Joseph Oubelkas en Shielta Ramautarsing. Wij kijken uit naar de ontmoeting en om je te verwelkomen op 16 november!

Meer collega's enthousiast maken? Download de poster en hang het op!

Joseph Oubelkas inspireert mensen met zijn verhaal
In december 2004 wordt het comfortabele leven van Joseph Oubelkas totaal op zijn kop gezet. Van jonge ondernemer met een succesvol eigen bedrijf, verandert hij in een gevangene in Marokko. Joseph zat van 2004 tot 2009 onschuldig vast. Deze ervaring heeft grote impact om hem. Toch zorgt hij ervoor dat hij weer in zijn kracht komt te staan. Deze voorstelling is verre van een gewone lezing, maar een lezing met een ongelooflijk verhaal; een lezing die je moét meemaken.

Shielta Ramautarsing
“Als ik kan en mag zijn wie ik ben, ben ik in staat om mijn kwaliteiten en talenten op de juiste wijze in te zetten."

Met bijna 20 jaar ervaring als leidinggevende binnen de (semi) overheid, heeft Shielta oog voor de krachten en talenten van medewerkers. Ook buiten de gangbare scoop van een organisatie. Shielta leidde onder andere transitieprocessen binnen het sociaal domein en in de ketenaanpak veiligheid, gewelds-, suïcide- en zedenzaken. Zij werkt aan het versterken van de eigen kracht en het ombuigen van onmacht. Shielta kijkt hierbij altijd naar de totale context waar je als mens mee te maken hebt. Het gaat haar aan het hart om te bewerkstelligen dat mensen beter leren kijken naar wie de Ander in de kern is.

Meld je aan!