24 april 2019

Waarschuwing in open brief

Beste mevrouw Halsema en meneer Akerboom, Met deze open brief spreken wij u openlijk aan en waarschuwen u. Ongebruikelijk, zeker, maar dat zullen we toelichten. De BOA’s pleiten met steun van onze bonden voor het toekennen van verdedigingsmiddelen; naast handboeien, willen wij ook wapenstok en pepperspray. BOA’s staan namelijk op de plaats waar eerst de politie stond, in de frontlinie, maar met een lege riem, zoals een bouwvakker zonder veiligheidshelm.

Ja, de officiële term is ‘geweldsmiddelen’, maar de wapenstok en pepperspray werken in hoofdzaak preventief en bij gebruik vooral om afstand en rust te creëren. Omdat we aanvankelijk op een harde ‘nee’ stuitten, zijn onze BOA’s in Amsterdam actie gaan voeren; ze schrijven nu al vier weken geen bonnen. En als er geen beweging in de zaak komt, zullen onze BOA’s aanstaande zaterdag (Koningsdag) een paar uur staken.

Het bijzondere is nu dat uit verschillende bronnen duidelijk blijkt dat de politieleiding met vereende kracht wil voorkomen dat BOA’s worden uitgerust met verdedigingsmiddelen. Daarmee gaat u als korpsleiding naar ons oordeel uw boekje te buiten. U bent slechts adviseur in deze kwestie.

De beleidsregels BOA bepalen dat BOA’s kunnen worden uitgerust met verdedigingsmiddelen. De werkgever moet de aanvraag doen en als zij aan de criteria voldoen, moeten de middelen worden toegekend. Kort samengevat moet er sprake zijn van bekwaamheid en van noodzaak. Dat laatste is het geval als het fysieke geweld tegen BOA’s toeneemt en niet op een andere wijze te verminderen is. Is de bekwaamheid op orde? Ja, de BOA’s in Amsterdam zijn mbo niveau 3 opgeleid en trainen regelmatig met geweldsmiddelen.

Neemt het fysieke geweld toe? Ja, jaarlijks met meer dan 100 meldingen. Kan dat worden verminderd door een betere back-up van de politie? Tot nu toe niet. Er zijn tekorten en andere prioriteiten. En als het geweld ontstaat, is de politie altijd te laat, want binnen 30 seconden kan je afgetuigd zijn. Zoals gezegd, is de politie slechts adviseur over de criteria in deze kwestie. Op deze punten zou uw advies dus geënt moeten zijn.

Maar wat doet u?
U schrijft notitieblokken vol over het geweldsmonopolie. Die discussie is echter met het vaststellen van de beleidsregels gepasseerd! Daarin is per domein bepaald welke middelen kunnen worden toegekend!

U roept overal dat u als politie garandeert binnen drie minuten bij de BOA’s te zijn als dat nodig is. Dat maakt u dagelijks niet waar en dat gaat u ook niet binnen afzienbare tijd lukken!
Achter de schermen maakt u iedereen duidelijk dat u negatief zult adviseren. Zijn de BOA’s dan niet bekwaam? Neemt het fysieke geweld dan niet toe?

Wij roepen de korpsleiding op te dimmen en u te beperken tot uw rol, namelijk een advies geven over de bekwaamheid en de noodzaak. En wij roepen de burgemeester op niet te zwichten voor de politie, want niet de politie regeert, maar de politici, zij zijn de gekozenen! Daarom onze laatste waarschuwing: Doe de aanvraag voor verdedigingsmiddelen! Want wij zijn het zat en gaan, als het moet, op Koningsdag plat!

Ruud Kuin voorzitter Nederlandse BOA Bond
Richard Gerrits voorzitter Vakbond BOA ACP