5 april 2019

Ons werk

De Nederlandse BOA Bond weet als geen ander wat het werk van BOA's met een verlengde politietaak met zich meebrengt. De NBB is voor veel van deze BOA's dan ook de gedroomde deskundige en ervaren onderhandelaar als het gaat om hun beloning, uitrusting, scholing en training. Zij kunnen die droom nu waarmaken door zich aan te sluiten bij de vakbond NBB. De NBB is een initiatief van en aangesloten bij FNV Veiligheid. Dit geeft twee belangrijke voordelen, namelijk invloed op de cao-onderhandelingen en indirect 1 miljoen leden die achter ons staan.

De laatste jaren is het aantal BOA’s dat zich bezighoudt met politietaken fors toegenomen. Dat is het gevolg van het politieke besluit om het bewaken en handhaven van de sociale veiligheid zoveel mogelijk toe te vertrouwen aan gemeenten en andere organisaties dan het nationale politiekorps. Vooral in de grote steden zie je daardoor steeds meer handhavers en toezichthouders aan het werk.

De collectieve arbeidsvoorwaarden van deze BOA’s worden in de meeste gevallen bepaald in het CAO-overleg met de gemeenten. Met andere woorden: bij het maken van de afspraken over hun beloning en werkomstandigheden worden ze gelijkgeschakeld aan ‘gewone’ gemeenteambtenaren en vallen ze onder de afspraken in de gemeente-CAO.

Steeds meer BOA’s vinden dat hun specifieke takenpakket daardoor onvoldoende aandacht en waardering krijgt. Ze hebben het gevoel te vaak aan het kortste eind te trekken als het gaat om goede afspraken met de werkgever over de kleding, uitrusting en geweldmiddelen die ze voor hun werk nodig hebben of over de (extra) scholing en training waarin de werkgever eigenlijk zou moeten voorzien.

Om op deze punten betere arbeidsvoorwaarden te realiseren hebben ze behoefte aan een eigen plek binnen de NPB. De eerste en de beste politievakbond van Nederland, die als geen ander begrijpt welke buitengewone positie BOA’s in het publieke werkveld innemen. Vandaar NBB.

Er zijn drie centrale vragen die NBB voortdurend namens zijn leden bij de verantwoordelijke partijen op tafel legt. Een: welke taken moet deze BOA’s uitvoeren ? Twee: welke middelen krijgen ze daarvoor tot hun beschikking? Drie: is dat voldoende? Door deze vragen te blijven stellen kan uiteindelijk een optimale samenwerking tussen de BOA’s en hun politiecollega’s tot stand komen.

NBB heeft als ambitie om de sterkste en de grootste vakbond te worden die opkomt voor jouw belangen. Wil jij ook onderdeel uitmaken van deze organisatie, meld je dan nu aan.