De NBB en jouw privacy

De NBB is een onderdeel van de Nederlandse Politiebond. Wanneer je lid bent van de NBB krijgen wij persoonsgegevens van je. Bij het invullen van het lidmaatschapsformulier, wanneer je ons belt, mailt of een brief schrijft, soms ook als je iemand van de bond spreekt op je werk. Omdat wij weten dat het lidmaatschap van een vakbond gevoelige informatie kan zijn - en dat ook is volgens de wet - gaan we daar zorgvuldig mee om.

Onze beloften:

  • Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de wet.
  • Jij zelf bepaalt wie mag weten dat je lid bent van de NBB. We respecteren jouw keuzes.
  • Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen.
  • Je kunt eenvoudig jouw gegevens opvragen en aanpassen.

Hieronder kun je lezen wat de NBB vastlegt en waarom.

Om welke gegevens gaat het?
Wanneer je lid bent, registreren we jouw naam, contactgegevens, waar je werkt of gewerkt hebt en jouw banknummer. Daarnaast bewaren we jouw e-mail of correspondentie zolang dat nodig is. Voor zover van toepassing registeren we dat je vrijwilliger of kaderlid bent, welke rol je vervult en bij welke afdeling of sector. In de registratie staat ook welke hulpmiddelen je ontvangt en welke vergoedingen (bv onkosten). Je deelname aan acties registreren we alleen als je dat zelf aangeeft.

Wanneer je gebruik maakt van onze juridische dienstverlening heeft de NPB (of jouw contactpersoon bij de NBB) vaak extra informatie nodig hebben om je te kunnen helpen. Afhankelijk van jouw vraag kan dat gaan om extra gevoelige informatie zoals salarisgegevens of gezondheidsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig
Het doel: het verzamelen en opslaan van al deze gegevens doen we om jouw belangen als lid goed te kunnen behartigen of om je op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen in je werk of sector. Maar we kunnen ook contact met je opnemen om jou de gelegenheid te geven deel te nemen aan de activiteiten van de NBB.

Bewaren: Indien bepaalde gegevens niet meer relevant zijn zullen we deze anonimiseren of verwijderen. Gegevens van ex-leden bewaren we maximaal nog 2 jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen: van de Belastingdienst moeten we financiƫle gegevens 7 jaar bewaren, het betreft vooral de gegevens van de contributie; als er een juridisch dossier is, kunnen we dat maximaal 20 jaar bewaren. Als mensen onze websites bezoeken bewaren we geen persoonlijke gegevens.

Andere bedrijven: In die gevallen dat de NBB of de NPB met andere organisaties samenwerkt en daarvoor uitwisseling van gegevens noodzakelijk is, doen we dat op basis van duidelijke contracten en geheimhouding.

Toegang: binnen de organisatie van de NBB en de NPB zorgen we dat alleen die mensen bij jouw gegevens kunnen voor wie dat vanwege hun werk ook logisch is.

Verantwoordelijkheid en contact
De NBB is deel van de vereniging NPB. De algemeen secretaris van het bestuur is hoofdverantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met jouw gegevens.

Je hebt altijd het recht jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor terecht bij de ledenadministratie. Deze of andere vragen kun je ook stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de NBB en de NPB.