25 november 2021

Handhaving is het sluitstuk voor naleving, niet dè oplossing!

Bij elke (her)invoering van nieuwe maatregelen wordt de Boabonden gevraagd of handhaving te doen is. Nu ook weer met de plotselinge invoering van de verplichte 1,5 meter afstand. De meeste Nederlanders zijn overvallen door deze maatregel (ook de Boa-organisaties) en weinig mensen zullen dan ook meteen die afstand bewaren. Iedereen die denkt dat straffe handhaving met boetes vanaf dag 1 dan de oplossing is, die heeft het mis. Dat is niet redelijk, leidt tot onnodig veel agressie en is onveilig voor de handhavers, die nog steeds zonder middelen hun werk moeten doen.

Draagvlak en pakkans
Voor elke maatregel geldt dat er draagvlak moet zijn. Het is vooral aan het kabinet om daarvoor te zorgen. Er is draagvlak als de maatregel logica en nut kent, duidelijk en uniform is, en als er tijd wordt gegeven om eraan te wennen. Dan hoeven we het niet allemaal leuk te vinden, maar dan gaan na een paar dagen de meeste mensen zich aan de maatregel houden.

En voor elke maatregel geldt dat er een pakkans moet zijn. En als er draagvlak en pakkans is, dan blijft er altijd een klein percentage over dat, om wat voor reden dan ook, in de weerstand zit. Die zijn dan voor de handhavers en politie en dat is te doen, handhaving is dan het sluitstuk.

Prioriteiten, ander werk blijft liggen
Daarnaast geldt voor elke nieuwe maatregel dat de handhavingsorganisaties tijd nodig hebben om uniforme instructies voor te bereiden en de prioriteiten aan te passen. Want er zijn niet ineens extra Boa’s voor deze extra klus; Boa’s moeten namelijk een professionele opleiding van minimaal twee jaar hebben afgerond.

Dus als handhaving van coronamaatregelen weer prioriteit wordt, blijft regulier werk liggen(oa meldingen burgers en onderzoeken). Handhaving van de Coronamaatregelen heeft een grote impact op de capaciteit van de handhaving en leidt al langere tijd tot een hoge werkdruk; dit is terug te zien in het uitvalpercentage.

Agressie
De lontjes worden steeds korter, en dat betekent dat ook Boa’s steeds vaker worden geconfronteerd met agressie en geweld. Zoals gezegd moeten de Boa’s handhaven zonder enig verdedigingsmiddel. Na tal van acties hebben we daarover juni 2020 een afspraak met minister Grapperhaus gemaakt.

Dit jaar loopt er een pilot in tien gemeenten, waarbij een deel van de Boa’s beschikt over een wapenstok. Begin volgend jaar komt er een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb) waarin wordt geregeld dat Boa’s, aan de hand van het veiligheidscriterium (wat is de taak, wat zijn de risico’s) kunnen worden uitgerust met de wapenstok.

De Boabonden bepleiten dat de korte lontjes alle aanleiding geven deze afspraak met spoed uit te voeren en elke aanvraag van gemeenten welwillend en in het licht van de nieuwe regels te honoreren. We moeten namelijk zuinig zijn op onze Boa’s en zorgen dat ze veilig hun werk kunnen doen.

De voorzitters van de Boabonden,
Richard Gerrits 06 - 23 76 33 62
Ruud Kuin 06 - 53 36 28 21